PROJEKT „MAM PRAWO…”

kontakt

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, priorytet 2 Aktywne społeczeństwo

Czas projektu: 01.09.2016-31.12.2016

Cel: podniesienie świadomości lokalnej społeczności na temat zasad funkcjonowania organów państwa i demokracji obywatelskiej.

Partnerzy: Gminy Garbów Jabłonna, Jastków, Wojciechów, Wólka, Wysokie

Grupa docelowa: 550 osób, w tym uczniowie klas gimnazjalnych, rodzice i nauczyciele, mieszkańcy

Działania: Terenowe zajęcia edukacyjne,  Warsztaty i szkolenia z edukacji prawnej i obywatelskiej  Poradnictwo prawne i obywatelskie

  1. Dokumenty rekrutacyjne
  2. Dokumenty projektowe: