KLUB SENIORA W ŁUKOWIE

kontakt

https://frgi.com.pl/elementor-2416/Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

w partnerstwie z

Miastem Łuków

zaprasza do udziału w projekcie

Klub Seniora w Łukowie

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidulanych potrzeb grupy 40 osób ( 20 kobiet i 20 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem z terenu Łukowa poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych.

W ramach wsparcia unijnego Klub Seniora będzie miejscem spotkań seniorów , w nieformalnej atmosferze. Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać ich aktywność, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Wsparcie obejmuje:

– Organizację i funkcjonowanie Klubu Seniora

– Zajęcia w Klubie Seniora :

  • zajęcia artystyczne (muzyka, śpiew, taniec, rękodzieło)
  • zajęcia kulinarne (wykłady i warsztaty na temat zdrowego odżywiania i diety)
  • zajęcia sportowe (różnego rodzaju zajęcia ruchowe o charakterze zdrowotnym)
  • kurs dbałości o wygląd (dobór środków kosmetycznych do indywidualnych potrzeb)

– Udział Seniorów w kulturze i życiu społecznym:

  • spotkania okolicznościowe
  • wycieczka integracyjna do teatru lub muzeum
  • wieczory seniora

– Zajęcia informatyczne

– Zajęcia z przedsiębiorczości

– Poradnictwo prawne i psychologiczne

Wartość projektu: 1 080 986,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 026 074,40 zł

Kontakt: Tel. 505336662

e-mail: biuro@frgi.com.pl

www.frgi.com.pl

Zapytania ofertowe

Doradztwo prawnicze

Doradztwo psychologiczne

Dostawa sprzętu IT

Zajęcia informatyczne dla Klubu Seniora w Łukowie|

Organizacja zajęć z przedsiębiorczości wraz z zakupem materiałów

Wieczór Seniora

Wieczór Seniora – II postępowanie

Transport Klub Seniora

Zorganizowanie jednodniowej wycieczki integracyjnej

Zorganizowanie spotkań okolicznościowych

Zorganizowanie spotkań okolicznościowych II

Zorganizowanie spotkań okolicznościowych III

Dostawa urządzeń związana z przeciwdziałaniem COVID-19

Dostawa urządzeń związana z przeciwdziałaniem COVID-19 – Termometr bezdotykowy 4 sztuki

Zorganizowanie spotkań okolicznościowych IV

 

 

Dokumenty rekrutacyjne