LUBELSKIE WATCHDOGI !!!

kontakt
  • +48 507 219 481

Informacje w związku z  realizacją  projektu  pod tytułem

„Lubelskie Watchdogi !!!”

 

  1. Cel projektu: Aktywna obecność w procesie tworzenia i funkcjonowania grup obywatelskich oraz organizację pożytku publicznego poprzez utworzenie grup strażniczych. Grupy nazywane będą „LUBELSKIE WATCHDOGI”. Projekt skierowany jest do 70 osób starszych 60+ które zamieszkują wybrane gminy.
  1. Rekrutacja: Polegać będzie na zrekrutowaniu 1 lidera grup oraz 6 członków grup, łącznie 7 osób. Do rekrutacji zostaną wykorzystane dokumenty stworzone przez FRGI i są to:

– Regulamin rekrutacji uczestników

– Formularz rekrutacyjny

– Deklaracja uczestnictwa w projekcie

– Oświadczenie uczestnika – przetwarzanie wizerunku

  1. Realizacja projektu: Realizacja polegać będzie na szeregu szkoleń, spotkań i konferencji:

– Szkolenia dla liderów (łącznie 20 godzin) odbędą się w Lublinie/okolice

– Szkolenia modułowe dla Watchdogów (30 godzin szkolenia) odbędą się w gminie.

– Spotkania w gminach ( 20 spotkań po 2 godziny, łącznie 40 godzin) odbędą się w gminie, za każdą godzinę otrzymają Państwo 30zł – łącznie 1200 zł za całość.

– Konferencje dla uczestników (2 dniowe konferencje po 8 godzin) jest to konferencja wyjazdowa która odbędzie się  na terenie województwa lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy Państwa na nasze FORUM