Watchdogi wchodzą w Lubelskie!!!

kontakt

„WATCHDOGI WCHODZĄ W LUBELSKIE!!!”

realizowany w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – FIO 2019,
Oś priorytetowa 3. Aktywni obywatele
Działanie 3. Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych
Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
przy wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Wolności.

Informacje o projekcie

  • Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2019 r. do 30.11.2020 r.
  • Celem głównym zadania publicznego jest wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych u min.90% ze 90 osób, mieszkańców 15 gmin województwa lubelskiego w okresie do 30 listopada 2020 roku poprzez realizację wsparcia w ramach projektu nakierowanego na problem kontroli obywatelskiej.
  • W ramach projektu „Watchdogi wchodzą w lubelskie!!!” zakłada się realizację szkoleń dla liderów, szkoleń modułowych dla Watchdogów w gminie, spotkań w gminach oraz konferencji.