AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

kontakt

 

22 października 2018 roku

W dniu dzisiejszym zakończyła się rekrutacja uczestników projektu pod tytułem „Świetlica Nowych Szans” realizowanego przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Urząd Miasta Lubartów. Komisja Rekrutacyjna, złożona z przedstawicieli społeczności lokalnej, drobiazgowo rozpatrzyła wszystkie złożone dokumenty, oraz zdecydowała się wyłonić grupę dzieci i młodzieży, która zostanie objęta wsparciem w roku szkolnym 2018/2019. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani przez personel projektowy o planowanym harmonogramie realizacji wsparcia. W tym ujęciu wskazać można na możliwość uczestnictwa w następujących warsztatach, kursach oraz skorzystać z wsparcia w następujących zakresach:

– warsztaty z psychologiem;
– warsztaty: terapia zajęciowa;
– warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych;
– konsultacje psychologiczne (indywidualne);

– rozmowa z kuratorem;
– wsparcie opiekuńczo – wychowawcze;
– kurs arterapii;
– kurs savoir – vivre;
– kurs komputerowy (podstawowy);
– kurs ECDL BASE lub równoważny;
– zajęcia plastyczno – artystyczne;
– zajęcia sportowe;
– zajęcia taneczne oraz teatralne;
– poradnictwo prawne i obywatelskie;
– wychowanie patriotyczno – duchowe.

Wszystkim wybrany składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy owocnego uczestnictwa. Pozostałych zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w drugiej turze rekrutacji. Projekt jest realizowany przy udziale Funduszy Europejskich.


8 października 2018 roku

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu pod tytułem „Świetlica Nowych Szans” realizowanego przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Urząd Miasta Lubartów. W projekcie udział weźmie 80 osób – 40 dziewcząt oraz 40 chłopców, mających ukończone 7 lat, lecz przed ukończeniem 18 roku życia. Preferowane będą osoby wywodzące się ze środowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobociem lub dotkniętych niepełnosprawnością. W pierwszej turze, która jest prowadzona w bieżącym miesiącu, wyłoniona zostanie grupa licząca 40 osób – 20 dziewcząt oraz 20 chłopców – które zostaną objęte wsparciem w roku szkolnym 2018/2019. Więcej szczegółów znaleźć można na witrynie prowadzonej przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów. Zapraszamy do udziału. Projekt jest realizowany przy udziale Funduszy Europejskich.


1 października 2018 roku

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się realizacja projektu pod tytułem „Świetlica Nowych Szans”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Gospodarki i Innowacji imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Urząd Miasta Lubartów. W jego ramach zostanie powołana do życia świetlica, stanowiąca miejsce odpoczynku oraz nauki dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. W ramach świetlicy zaoferowane zostanie również wsparcie szkoleniowe oraz poradnictwo, a także możliwości rozwoju pasji artystycznych i kulturalnych dostępne dla wszystkich uczestników. Szczególne znaczenie mają kursy komputerowe zakończone przyznaniem międzynarodowego certyfikatu. Projekt jest realizowany przy udziale Funduszy Europejskich. Więcej szczegółów – już wkrótce.

11 marca 2020 roku


W związku z zaleceniami Wojewody Lubelskiego, Ministra Edukacji Narodowej, oraz Państwowej Stacji Epidemiologicznej dotyczącej koranowirusa (COVID-19) wszystkie zajęcia, warsztaty oraz wszelakie aktywności związane z działanie Świetlicy nowych szans w Lubartowie są zawieszone do odwołania. Jednocześnie pragniemy poinformować, że realizacja bezpłatnego poradnictwa prawnego które odbywa się w budynku Urzędu Miasta Lubartów trwa nadal z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych według ustalonego wcześniej harmonogramu. Dodatkowo zapraszamy do kontaktu telefonicznego z radcą prawnym podczas trwania jego dyżuru.