AKCJA? aKTYWIZACJA!

kontakt

 

Poniżej znajdują się dokumenty do rozliczenia stypendium szkoleniowego i stażowego. Proszę zapoznać się z nimi.

Podstawą do rozliczenia będzie podpisana lista obecności oraz wypełnione załączniki.

Regulamin wypłat stypendium

Kwestionariusz

Deklaracja wpłaty

Wskazane dokumenty znajdują się również w biurze projektu w Radzyniu Podlaskim.