Usługi społeczne w Gminie Wyryki

Celem głównym projektu jest wzrost
dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do
indywidualnych potrzeb 34 osób (25 kobiet i 9 mężczyzn) zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Wyryki do 31.05.2023
r. poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim oferty zajęć
adekwatnych do potrzeb i oczekiwań 30 os. starszych oraz prowadzenie na
terenie Gminy Wyryki usług asystenckich dla 4 osób z
niepełnosprawnościami.

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którzy spełnią warunki:

 • zamieszkują na terenie Gminy Wyryki (tereny wiejskie),
 • mają ukończone 60 lat (dotyczy tylko uczestników Klubów Seniora),
 • posiadają status osoby niepełnosprawnej (dotyczy tylko usług asystenckich),
 • potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

Klub Seniora w Gminie Wyryki będzie
miejscem spotkań osób starszych, w miłej atmosferze, z jak największym
spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów. Działania klubu będą
integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede
wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania.
Klub Seniora pozwoli na kształtowanie wśród seniorów nawyków do
czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności,
nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do
realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym
wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/aktywnościach.

Formy wsparcia zapewnione dla uczestników w Klubie Seniora:

 1. Zajęcia sportowe (różnego rodzaju zajęcia
  ruchowe o charakterze profilaktyki zdrowia, zachęcające do aktywności
  fizycznej i dostosowanej do wieku uczestników oraz kondycji:
  fitness, pilates, zumba, joga, zajęcia zdrowy kręgosłup, nordic walking, itp.- organizowane w zależności od potrzeb uczestników).
 2. Taniec towarzyski (zapoznanie z
  podstawami tańca towarzyskiego (cha cha cha, samby, rumby, jive’a, walca
  angielskiego, walca wiedeńskiego, tanga, foxtrota, quickstepa), poprawa
  kondycji, zwiększenie aktywności i integracja Seniorów).
 3. Zajęcia kulinarne (zmiana nawyków żywieniowych,
  poznawanie nowych potraw dostosowane do potrzeb Seniorów, pozn. diety
  przy różnych problemów zdrowotnych, integracja podczas degustacji
  potraw, animacyjne wykłady i warsztaty na temat zdrowego odżywiania i
  diety dostosowane do wieku seniora połączone ze wspólnym przygotowaniem
  zdrowych i smacznych posiłków, przy uwzględnieniu produktów sezonowych,
  degustacja potraw).
 4. Zajęcia artystyczne (ćwiczenie zdolności
  manualnych z różnych technik np. decoupage, szydełkowanie, malowanie,
  tworzenie kompozycji kwiat., itp – w zależności od potrzeb i oczekiwań
  uczestników),
 5. Kurs tkactwa (nauka różnych technik tkackich
  charakterystycznych dla regionu, popularyzacja tkaniny ludowej,
  przekazanie i wykorzystanie unikalnych umiejętności rękodzielniczych w
  zakresie tkactwa)
 6. Kurs komputerowy (pomoc Seniorom w odnalezieniu
  się w zinformatyzowanym świecie poprzez naukę podstawowej obsługi
  komputera, korzystanie z e-mail, zakupów online, portali
  społecznościowych, e-usług)
 7. Doradztwo prawne i psychologiczne (pomoc
  Seniorom zarówno w sprawach prawnych np. przywileje i prawa osób
  starszych, spadki, prawo konsumenckie, itp. jak i wykształcenie
  umiejętności społecznych np. zwiększenia pewności siebie, podniesienia
  samooceny, asertywności).
 8. Spotkania dyskusyjnego klubu filmowego (2
  spotkania miesięcznie – wspólne obejrzenie filmu i rozmowy na jego temat
  mające na celu rozwój intelektualny Seniora oraz zagospodarowanie
  wolnego czasu. W okresie letnim w odpowiednich warunkach pogodowych
  zajęcia będą miały formę kina pod chmurką).
 9. Wieczorki taneczne (6 spotkań rocznie np. dzień seniora, majówka, bal karnawałowy)
 10. Wyjazd do kina/teatru (organizacja 4 jednodniowych wyjazdów rocznie do kina lub teatru).
 11. Wycieczka integracyjna (organizacja 1 dwudniowej wycieczki integracyjnej rocznie)

Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 1. Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 4 osób.

Wszystko całkowicie bezpłatne w ramach wsparcia unijnego.

Dla Wszystkich uczestników Klubu Seniora zapewniamy serwis kawowy.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 716 300,00 zł

Całkowita wartość projektu: 895 375,00 zł

 

Szczegółowe informacje:

Urząd Gminy Wyryki
Wyryki-Połód 154
22-205 Wyryki
Tel. 82 591 30 03 wew. 27
e-mail: sekretariat@wyryki.eu

lub

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Inżynierska 3/212
20-484 Lublin
e-mail: biuro@frgi.com.pl
www.frgi.com.pl