KLUB SENIOR+

kontakt

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

w partnerstwie z

Miastem Lubartów

zaprasza do udziału w projekcie

Klub „Senior +”

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn , w tym 4 osoby niepełnosprawne) w wieku powyżej 60 lat, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Lubartów. Realizowanie zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań osób starszych, co zachęci je do udziału w życiu społecznym a cykliczność i różnorodność zajęć dodatkowo wzmocni nowe nawyki i przyzwyczajenia, przyczniając się do zwiększenia aktywności seniorów oraz poprawy ich jakości życia.

W ramach wsparcia unijnego Klub „Senior +” będzie miejscem spotkań seniorów , w nieformalnej atmosferze. Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać ich aktywność, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Wsparcie obejmuje:

– Funkcjonowanie „Klubu Senior +”

– Kulturę fizyczną – ćwiczenia ruchowe pozwalające pobudzić aktywność fizyczną celem  utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej i psychicznej

– Czas wolny obejmujący :

  • Rękodzieło (m.in. wizaż, tkactwo art., biżuteria decoupage, garncarstwo, stolarstwo, metaloplastykę, rękodzieło okolicznościowe)
  • Sztukę (warsztaty artystyczno – malarskie)
  • Muzykę (nauka gry na instrumentach)
  • kurs florystyczny (nauka tworzenia kompozycji kwiatowych, organizacja wystaw i kiermasze w czasie imprez)

– Zajęcia „Twoje zdrowie” obejmujące edukację zdrowotną, w skład której wchodzą zajęcia : biblioterapii, filmoterapii, muzykoterapii

–  Zajęcia „Edukacja i kultura” łączące ze sobą współczesność i historię

–  Poradnictwo psychologiczne

Wartość projektu: 1 416 588,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 258 908,00 zł

Kontakt: Tel. 505336662

e-mail: biuro@frgi.com.pl

www.frgi.com.pl

  1. Dokumentacja projektowa
  2. Zapytania ofertowe