AKCJA? AKTYWIZACJA!

kontakt

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

w partnerstwie z

Miastem Radzyń Podlaski

zaprasza do udziału w projekcie

Akcja? Aktywizacja!

Celem projektu jest podwyższony poziom aktywności społeczno-zawodowej min.70% z 72 mieszkańców Radzynia Podlaskiego z obszaru rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej, zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno-zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy województwa lubelskiego do końca VII 2020r.

W ramach wsparcia unijnego organizowanych będzie szereg działań, dzięki którym wszyscy uczestnicy projektu będą mogli dopasować odpowiednią formę wsparcia do własnych preferencji i potrzeb.

Wsparcie obejmuje:

– Doradztwo indywidualne z opracowaniem IPD,

– Poradnictwo psychologiczne,

– Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych,

– Poradnictwo zawodowe,

– Szkolenia zawodowe (300 godzin), prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, zakończone egzaminem zewnętrznym; do wyboru:

 • ślusarz,
 • mechanik samochodowy,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • krawiec,
 • dekarz,
 • murarz-tynkarz.

– Pośrednictwo pracy dla UP  (indywidualne spotkania 5 x 2 godzin)

– 6 miesięczny staż zawodowy w firmach w regionie, powiązany z uzyskaną kwalifikacją na szkoleniu

Wartość projektu: 1 812 775,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 540 859,48 zł

Kontakt: Tel. 507 219 481

e-mail: biuro@frgi.com.pl

www.frgi.com.pl

Dokumenty:

 1. Aktualności
 2. Dokumenty rekrutacyjne
  1. Ośw. wizerunek AA
  2. Regulamin udziału w projekcie AA
  3. Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa zgłoszenie AA
  4. Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu AA
  5. Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa przystąpienie AA
  6. Zał. 4 Kwestionariusz ufw AA
  7. Zał. 5 Oświadczenie uczestnika dot.danych osob. AA
  8. Zał. 6 Oświadczenie uczestnika po zakończeniu udziału AA
 3. Dokumenty projektowe
 4. Zapytania ofertowe i rozeznanie rynku: pytania i odpowiedzi, zapytania
 5. Harmonogramy