AKTUALNOŚCI

kontakt

12.04.2019

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się szkolenia zawodowe w ramach projektu”Akcja? Aktywacja!” dla II tury uczestników, w zawodach:

Część A ) Kucharz (5 osób)

Część B) Fryzjer (5 osób)

Część C) Murarz-Tynkarz (3 osoby)

Część D) Mechanik samochodowy (3 osoby)

Część E) Ślusarz (1 osoba)

w tym 100 godzin zajęć teoretycznych i 200 godzin zajęć praktycznych.

08.04.2019

W dniu dzisiejszym 16 UP rozpoczęło staże zawodowe, trwające 6 miesięcy. FRGI nawiązała współpracę z lokalnymi firmami z Miasta Radzyń Podlaski, w których UP będą mogli odbywać staż. Staże zawodowe będą organizowane zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży i zaleceniami Rady UE z 23.10.14 r. Czas pracy stażysty odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, w przypadku odbywania stażu przez osoby niepełnosprawne – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Za udział w stażu przysługuje stypendium stażowe.

30.03.2019

Gratulujemy uczestnikom I tury, którzy pomyślnie zdali egzaminy czeladnicze w ramach projektu „Akcja? Aktywizacja!”.

14.03.2019

Zakończyły się szkolenia zawodowe dla 17 UP. Wszystkim uczęszczającym życzymy powodzenia podczas egzaminów czeladniczych.

08.02.2019

W wyniku naboru do udziału w projekcie w II turze XII 2018-I 2019  do grupy III i IV zgłosiło się po 9 osób. Są to mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski.

Na podstawie przyznanych ocen punktowych utworzona została lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu pt.: „Akcja? Aktywizacja!”.

Lista do wglądu dostępna jest w biurze Partnera w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski oraz w biurze projektu Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Osoby wskazane zostały powiadomione osobiście o zakwalifikowaniu do projektu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego udziału w projekcie.

08.01.2019

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się szkolenia zawodowe w ramach projektu”Akcja? Aktywacja!”, w zawodach:

Część A )Kucharz (7 osób)

Część B) Fryzjer (7 osób)

Część C) Cukiernik (2 osoby)

Część D)  Murarz-Tynkarz (1 osoba)

w tym 100 godzin zajęć teoretycznych i 200 godzin zajęć praktycznych.

05.12.2018

Trwają szkolenia dla pierwszej 18-osobowej grupy uczestników projektu „Akcja? Aktywacja!”.

Projekt „Akcja? Aktywizacja!” skierowany jest do osób, które są bierne na rynku pracy, a jego celem jest wsparcie ich w zdobyciu kwalifikacji, które pozwolą na znalezienie zatrudnienia. Wsparcie przeznaczone jest dla osób z terenów miasta podlegających rewitalizacji.

Na początku wykwalifikowani doradcy przygotują dla każdego zakwalifikowanego uczestnika tzw. Indywidualny Plan Działania. Następnie uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z zajęć z psychologiem, a po nich – udziału w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych. Te dwa etapy mają pomóc w ubieganiu się o nowe miejsce pracy, ale też w zidentyfikowaniu predyspozycji zawodowych danej osoby. Następnym krokiem są spotkania z doradcami zawodowymi, którzy pomogą wybrać odpowiedni profil szkolenia danej osoby. Uczestnicy w dalszym etapie będą szkoleni w wybranym zawodzie, zdobyte kwalifikacje będą potwierdzane odpowiednimi dyplomami, a następnie każdy uczestnik będzie odbywał półroczny, płatny staż. Wszystkie etapy udziału w projekcie są dla uczestników zupełnie bezpłatne, w dodatku będą oni otrzymywali stypendium. Nabór osób do udziału w projekcie rozpoczął się we wrześniu 2018 – obecnie rozpoczęła się rekrutacja do 2 tury projektu. Cały projekt opiewa na kwotę 1 812 775,87 zł z czego 1 540 859,48 zł to kwota dofinansowania z EFS.

22.10.2018

Informacje o prowadzonym naborze podane zostały do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie:

  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski
  2. na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
  3. na plakatach informacyjnych rozmieszczonych w instytucjach publicznych na terenie Miasta Radzyń Podlaski.

W wyniku naboru do udziału w projekcie w I turze IX – X 2018 w terminie do 22.10.2018 do grupy II zgłosiło się 9 osób – mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski. W I turze do gr 2 po przeprowadzonej ocenie formalnej złożonej dokumentacji kandydaci w ilości 9 osób.

Na podstawie przyznanych ocen punktowych utworzona została lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu pt.: „Akcja? Aktywizacja!”.

Lista do wglądu dostępna jest w biurze Partnera w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski oraz w biurze projektu Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Osoby wskazane zostały powiadomione osobiście o zakwalifikowaniu do projektu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego udziału w projekcie.

17.10.2018

Informacje o prowadzonym naborze podane zostały do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie:

  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski
  2. na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
  3. na plakatach informacyjnych rozmieszczonych w instytucjach publicznych na terenie Miasta Radzyń Podlaski.

W wyniku naboru do udziału w projekcie w I turze IX – X 2018 w terminie do 17.10.2018 do grupy I i II zgłosiło się po 9 osób – mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski.

Na podstawie przyznanych ocen punktowych utworzona została lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu pt.: „Akcja? Aktywizacja!”.

Lista do wglądu dostępna jest w biurze Partnera w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski oraz w biurze projektu Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Osoby wskazane zostały powiadomione osobiście o zakwalifikowaniu do projektu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego udziału w projekcie.

01.09.2018

Rozpoczynamy realizację projektu !!!

Projekt „Akcja? Aktywizacja!” skierowany jest do osób, które są bierne na rynku pracy, a jego celem jest wsparcie ich w zdobyciu kwalifikacji, które pozwolą na znalezienie zatrudnienia. Wsparcie przeznaczone jest dla osób z terenów miasta podlegających rewitalizacji.

Na początku wykwalifikowani doradcy przygotują dla każdego zakwalifikowanego uczestnika tzw. Indywidualny Plan Działania. Następnie uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z zajęć z psychologiem, a po nich – udziału w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych. Te dwa etapy mają pomóc w ubieganiu się o nowe miejsce pracy, ale też w zidentyfikowaniu predyspozycji zawodowych danej osoby. Następnym krokiem są spotkania z doradcami zawodowymi, którzy pomogą wybrać odpowiedni profil szkolenia danej osoby. Uczestnicy w dalszym etapie będą szkoleni w wybranym zawodzie, zdobyte kwalifikacje będą potwierdzane odpowiednimi dyplomami, a następnie każdy uczestnik będzie odbywał półroczny, płatny staż. Wszystkie etapy udziału w projekcie są dla uczestników zupełnie bezpłatne, w dodatku będą oni otrzymywali stypendium. Nabór osób do udziału w projekcie rozpoczął się we wrześniu 2018 – obecnie rozpoczęła się rekrutacja do 2 tury projektu. Cały projekt opiewa na kwotę 1 812 775,87 zł z czego 1 540 859,48 zł to kwota dofinansowania z EFS.