Używamy plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI i INNOWACJI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  • Start

Kwota wsparcia w projekcie „Droga do sukcesu – przedsiębiorczość”

Przypominamy, że osoby biorące udział w projekcie mają zapewnione wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji. Wysokość tego wsparcia przyznawana jest do wysokości nieprzekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej, tj. 20 000 zł. Dodatkowo przez 6 miesieczy mogą liczyć na wsparcie pomostowe w wysokości 9 000 zł (1 500 zł miesięcznie). W sumie wsparcie finansowe wynosi 29 000 zł. Warunkiem przyznania dotacji jest wkład własny w wysokości 2% wartości przyznanej dotacji (400 zł).

„Droga do sukcesu – przedsiębiorczość” formy wsparcia

Wszystkie osoby, które wezmą udział w projekcie „Droga do sukcesu – przedsiębiorczość” mogą liczyć na wsparcie zarówno finansowe w postaci 20 000 zł bezzwrotnej dotacji, 6 miesięcznego finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 1500 zł brutto miesięcznie, jak i doradczo - szkoleniowe.

Doradztwo (indywidualne i grupowe) pozwoli Państwu przygotować się do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo obejmuje 10h spotkań indywidualnych i 10h grupowych.

Szkolenie ABC Przedsiębiorczości w wymiarze 40 godzin lekcyjnych na grupę. W programie szkoleniowym przewidujemy realizację zagadnień dotyczących:

- prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie;

- zasady sporządzania biznesplanu oraz analizy SWOT;

- sporządzanie planu marketingowego, operacyjnego oraz finansowego;

- pisanie wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe;

- zagadnienia z prawa cywilnego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- wdrażanie i obsługę programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- dodatkowo doradztwo będzie odpowiadać indywidualnym potrzebom uczestników projektu;

- będą także prowadzone konsultacje tematyczne oraz pomoc indywidualna.

Osoby biorące udział w szkoleniu będą miały zapewniony poczęstunek, niezbędne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w projekcie.

W ramach wsparcia pomostowego uczestnicy projektu zostaną objęci dodatkowym wsparciem szkoleniowo-doradczym.