Używamy plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI i INNOWACJI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  • Start
  • Droga do sukcesu - przedsiębiorczość

Projekt „Droga do sukcesu – przedsiębiorczość”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Numer konkursu: RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16
Czas projektu: 2017-04-01 do: 2018-12-31

Cel: Wyższa aktywność oraz wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 60 (min32K,w tym min 5% odchodzących z rolnictwa) osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia w wieku 30 lat i więcej zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie woj. lubelskiego w okresie od 04.2017 do 12.2018.

Partner: Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego
Grupa docelowa: 60 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego(przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w szczególności z powiatów: M.Lublin, lubelski,łęczyński, świdnicki i krasnostawski, pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

Działania:
1.Wsparcie szkoleniowo doradcze
2.Wsparcie finansowe na rozwój działalność gospodarczą wysokości 20 000,00 złotych
3.Wsparcie pomostowe w wysokości 9 000,00 tysięcy złotych oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze

Aktualności

Dokumenty Rekrutacyjne

Dokumenty Projektowe