Używamy plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI i INNOWACJI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  • Start

Droga do sukcesu: przedsiębiorczość. Na start 29 tysięcy!

Zapraszamy do udziału w projekcie "Droga do sukcesu – przedsiębiorczość" realizowanego ze środków RPO WL 2014-2020 w ramach działania: 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Grupę docelową stanowią osoby po 30 roku życia, bezrobotne i bierne zawodowo (zarejestrowane z Urzędzie Pracy lub nie zarejestrowane) z terenu województwa lubelskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.Uczestnicy Projektu mają przez rok utrzymać działalność gospodarczą. Na start dostają 20 tys złotych wsparcia (z 2% wkładem własnym). Przez pół roku dostają wsparcie pomostowe w wysokości 1 500zł miesięcznie. W sumie otrzymują więc 29 tysięcy złotych.

Nagroda FRGI

W dniu 8 listopada 2016 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, odbyła się gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OHP „Śladami Legionów Polskich”, połączona z wręczeniem laureatom konkursu nagród oraz wernisażem prac konkursowych.

Czytaj dalej