Używamy plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI i INNOWACJI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  • Start
  • W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Oceny Wniosków przedstawiamy wstępną listę rankingową grupy 6

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Oceny Wniosków przedstawiamy wstępną listę rankingową grupy 6

Wstępna lista rankingowa oceny biznesplanów Uczestników Projektu grupy 6  ubiegających się o przyznanie środkó finansowych w postaci dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe Projektu "Droga do sukcesu-przedsiębiorczość"

 

Nazwa Beneficjenta Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Numer projektu RPLU.09.03.00-06-0006/16-00
Tytuł projektu Droga do sukcesu-przedsiębiorczość
Wstępna lista rankingowa oceny biznesplanów Uczestników Projektu ubiegających się o przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnej na rozpoczęei działaności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe
l.p Nr wniosku Ocena formalna Liczba punktów uzyskanych z oceny merytorycznej (średnia arytmetyczna dwóch ocen) pozycja na liście Wynik oceny Uczestnika Projektu
1 78.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 58 1 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
2 13.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 56 2 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
3 69.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 55 3 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
4 76.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 53 4 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
5 82.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 53 5 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
6 83.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 53 6 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
7 87.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 52 7 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
8 86.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 50 8 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
9 79.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 49 9 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
10 80.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 47 10 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
11 85.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 45 11 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
12 81.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 44 12 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
13 63.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL negatywna 0 13 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
14 84.6/FRGI/2017/9.3/RPOWL negatywna 0 14 objęty wsparciem finansowym i pomostowym

Do pobrania:

wstępna lista rankingowa-grupa 6