Używamy plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI i INNOWACJI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  • Start
  • ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów Uczestników Projektu (4 i 5 grupa) ubiegających się o przyznanie środków finasowych

ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów Uczestników Projektu (4 i 5 grupa) ubiegających się o przyznanie środków finasowych

Ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów Uczestników Projektu ubiegających się o przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnej na rozpoczęei działaności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe Projektu "Droga do sukcesu-przedsiębiorczość"

 

Nazwa Beneficjenta Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Numer projektu RPLU.09.03.00-06-0006/16-00
Tytuł projektu Droga do sukcesu-przedsiębiorczość
Ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów Uczestników Projektu ubiegających się o przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnej na rozpoczęei działaności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe
l.p Nr wniosku Ocena formalna Liczba punktów uzyskanych z oceny merytorycznej (średnia arytmetyczna dwóch ocen) pozycja na liście Wynik oceny Uczestnika Projektu
1 43.4/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 58 1 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
2 14.4/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 57 2 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
3 52.4/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 55 3 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
4 36.5/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 54 4 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
5 61.5/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 54 5 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
6 38.4/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 53 6 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
7 67.4/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 53 7 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
8 30.5/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 51 8 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
9 31.5/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 51 9 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
10 71.5/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 51 10 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
11 45.5/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 50 11 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
12 42.4/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 48 12 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
13 68.5/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 47 13 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
14 8.5/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 44 14 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
15 55.5/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 41 15 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
16 57.4/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 40 16 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
17 75.4/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 34 17 nie objęty wsparciem finansowym i pomostowym
18 50.4/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 29 18 nie objęty wsparciem finansowym i pomostowym
19 59.4/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 29 19 nie objęty wsparciem finansowym i pomostowym
20 11.4/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 20 20 nie objęty wsparciem finansowym i pomostowym

Do pobrania:

ostaeczna lista rankingowa