Używamy plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI i INNOWACJI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  • Start
  • ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów Uczestników Projektu ubiegających się o przyznanie środków finasowych

ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów Uczestników Projektu ubiegających się o przyznanie środków finasowych

Ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów Uczestników Projektu ubiegających się o przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnej na rozpoczęei działaności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe Projektu "Droga do sukcesu-przedsiębiorczość"

Nazwa Beneficjenta Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
Numer projektu RPLU.09.03.00-06-0006/16-00
Tytuł projektu Droga do sukcesu-przedsiębiorczość
Ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów Uczestników Projektu ubiegających się o przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnej na rozpoczęei działaności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe
Nr wniosku Ocena formalna Liczba punktów uzyskanych z oceny merytorycznej (średnia arytmetyczna dwóch ocen) pozycja na liście Wynik oceny Uczestnika Projektu
10.3/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 59 1 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
51.1/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 57 2 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
41.3/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 57 3 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
18.2/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 56 4 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
17.2/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 55 5 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
54.3/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 54 6 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
28.3/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 54 7 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
32.3/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 54 8 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
35.2/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 53 9 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
25.1/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 53 10 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
44.2/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 53 11 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
7.1/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 52 12 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
33.3/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 52 13 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
1.1/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 52 14 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
24.2/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 51 15 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
15.2/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 51 16 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
20.1/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 50 17 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
29.3/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 50 18 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
3.1/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 48 19 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
27.1/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 48 20 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
2.1/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 47 21 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
26.2/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 47 22 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
4.1/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 43 23 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
53.3/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 43 24 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
65.3/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 43 25 objęty wsparciem finansowym i pomostowym
19.1/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 36 26 nie objęty wsparciem finansowym i pomostowym
23.2/FRGI/2017/9.3/RPOWL pozytywna 28 27 nie objęty wsparciem finansowym i pomostowym
37.2/FRGI/2017/9.3/RPOWL negatywna 0 28 nie objęty wsparciem finansowym i pomostowym
16.2/FRGI/2017/9.3/RPOWL negatywna 0 29 nie objęty wsparciem finansowym i pomostowym
22.2/FRGI/2017/9.3/RPOWL negatywna 0 30 nie objęty wsparciem finansowym i pomostowym

Do pobrania:

ostateczna lista rankingowa