Używamy plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności

FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI i INNOWACJI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  • Start
  • Nieobecności na szkoleniach

Nieobecności na szkoleniach

W związku ze zgłoszeniem przez Uczestników pytania odnoszącego się do nieobecności na szkoleniach  przypominamy, że jeżeli Uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału we wsparciu w wyznaczonym terminie jest zobowiązany do:

  1. a)informowania o ewentualnej nieobecności na zajęciach z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem;
  2. b)uczestnictwa w minimum 80% obowiązkowych zajęć szkoleniowych.

Osoby, które nie mogą wziąć udziału we wsparciu w wyznaczonym terminie, proszone są o poinformowanie o zaistniałej sytuacji.